Verzenden en retourneren

Verzenden en bezorging

Door de aard van de producten is het niet altijd mogelijk om deze aan u te verzenden. Voor (hoogspanning) accupakketten en accumodules verzoeken wij u voordat u tot bestellen overgaat, contact met ons op te nemen.

BPath Energy bezorgt in een groot aantal landen in Europa, met betrouwbare vervoerders. De producten worden voor vervoer altijd deugdelijk verpakt om de kans op schade te voorkomen. Uiteraard kunt u de producten ook afhalen in de werkplaats in Klaaswaal.

Prijzen transport

Kijkt u hier voor actuele transportprijzen.

 

Retourneren 

Niet tevreden met uw aankoop? Neemt u contact met ons op via bpath@ziggo.nl of (tijdens kantooruren) +31 (0)6-24925649.

Conform artikel 4 van de algemene voorwaarden heeft u de volgende rechten bij herroeping:

  • Bij de aankoop van producten heeft de consument, die niet handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
  • Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) Accu’s worden na retourneren door ons getest. Indien afwijkingen geconstateerd worden ten opzichte van het testrapport is crediteren niet mogelijk.

Vragen?

Neemt u contact op met ons op via bpath@ziggo.nl of (tijdens kantooruren) +31 (0)6-24925649.